Sinh bệnh học là gì? Vai trò của nguyên nhân bệnh trong sinh bệnh học?

Sinh bệnh học: Môn khoa học nghiên cứu những quy luật cơ bản của sự phát sinh, phát triển, diễn biến và kết thúc của một quá trình bệnh lý, hay tóm lại là cơ chế sinh bệnh.

Vai trò của nguyên nhân bệnh trong sinh bệnh học: Có vai trò quan trọng trong diễn biến của bệnh tùy theo cƣờng độ, vị trí, thời gian tác động của yếu tố bệnh nguyên, đường lây lan.

 • Cường độ tác dụng của yếu tố gây bệnh:
  • Nếu cƣờng độ lớn, đủ về số lượng, độc lực cao thì bệnh diễn biến cấp tính, nhanh, nguy hiểm đến tính mạng.
  • Nếu cƣờng độ bé thì bệnh có thể rất nhẹ hoặc không gây nên bệnh.
 • Thời gian tác dụng của yếu tố gây bệnh: phụ thuộc vào cƣờng độ gây bệnh và sức đề kháng của cơ thể
  • Nếu cƣờng độ lớn thì dù thời gian ngắn vẫn gây bệnh.
  • Mặc dù số lượng độc lực không lớn nhưng công kích thích nhiều lần vẫn có thể gây bệnh nặng.
 • Vị trí tác dụng:
  • Cùng một yếu tố gây bệnh nhưng tác động vào vị trí khác nhau cũng gây nên hậu quả khác nhau.
  • Khi nguyên nhân bệnh tác động ở những nơi có ái lực với nó bệnh diễn biến nặng hơn những nơi khác: VK lao ái lực với phổi, Brucella ái lực với màng nhung nhau thai,…
  • Có thể cùng một vị trí tác động nhưng các yếu tố gây bệnh khác nhau sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau.
 • Đường lây lan của nguyên nhân gây bệnh trong cơ thể có 3 con đường chính: phụ thuộc vào tính chất của nguyên nhân bệnh
  • Lan theo tổ chức: từ nơi phát bệnh lan rộng ra các vùng lân cận do tiếp xúc.
  • Lan theo thể dịch: độc tố, vi khuẩn, virus, lan theo dịch lâm ba, máu đen toàn thân.
  • Lan theo thần kinh: các xung động đau, các loại virus như dại, độc tố uốn ván.
  • Thực tế thì các yếu tố bệnh nguyên thƣờng lan theo nhiều đường đồng thời.