Những điều cần lưu ý trước, trong và sau khi mổ khám gia súc gia cầm

Trước khi mổ khám cần có bản sao bệnh án, người ghi biên bản mổ khám phải ghi rõ số hiệu con vật vào bản trích yếu bệnh án. Nếu cần lấy bệnh phẩm về tiêu bản thì cần ghi số hiệu đó vào bình hoặc Bocan.

– Nếu trên xác chết nhiễm bẩn thì dùng dung dịch tiêu độc ngoài da, phun thuốc diệt ruồi mới được mổ.

– Khi mổ nên mời bác sỹ lâm sàng phụ trách chữa con vật đến cùng theo dõi và giải thích luôn những bệnh tích và biến đổi lâm sàng.

– Trường hợp có những bệnh lây lan nguy hiểm như nhiệt thán thì cấm không được tùy tiện mổ khám. Trường hợp cần thiết lắm phải đặc biệt chú ý vệ sinh tiêu độc ngăn chặn lây lan bệnh.

– Người chủ trì mổ khám phải có kiến thức về thú y, về bệnh lý học, phải biết các nguyên tắc tiêu độc.

– Người trịu trách nhiệm mổ khám, chú ý bảo vệ mình, cắt móng tay, xoa thuốc vào chỗ bị xây xát, dùng găng tay cao su, dùng áo choàng, ủng, khẩu trang và cả kính bảo hộ nếu có thể.

– Khi mổ tránh làm vương vãi, rơi rớt máu và các chất tiết bẩn ra xung quanh.

– Trong quá trình mổ khám các chất chứa trong dạ dày cần phải đựng trong các chậu hoặc bô can để kiểm tra khi cần thiết và tránh lây lan.

– Trước khi mổ khám phải giết chết con vật

Sau khi mổ khám

– Xử lý xác chết một cách hợp lý, khoa học, theo dõi đôn đốc việc xử lý thật nghiêm túc và cẩn thận.

– Tiêu độc dụng cụ chuyển chở và nơi mổ khám.

– Tiêu độc dụng cụ bảo hộ lao động.

– Ghi chép, tổng kết kết quả mổ khám.

– Bảo quản và gửi tiêu bản khi cần thiết.