Nguyên tắc và kỹ thuật lấy, cố định bệnh phẩm và gửi bệnh phẩm về để chẩn đoán vi thể (Histopathology diagnosis)?

– Chọn vùng: bệnh phẩm phải lấy ở vùng có bệnh tích đặc trưng nhất cho quá trình phát triển của bệnh nhưng phải có cả phần lành để so sánh.

– Khi cắt phải dùng dụng cụ sắc gọn phù hợp tránh làm dập nát mô bào. Tránh làm biến dạng mô bào khi ngâm vào dung dịch cố định.

– Kích thước của miếng bệnh phẩm phải theo yêu cầu. Tùy theo hình dạng cụ thể mỗi chiều từ 3 – 10mm.

– Nếu ngâm chung vào một lọ phải có vải bọc riêng để đánh dấu từng loại. Xong vải bọc phải cho dung dịch cố định thấm qua dễ dàng, cũng có thể dùng biện pháp xâu chỉ để tách riêng từng loại cần đánh dấu.

– Tiêu bản phải được ghi số hiệu rõ ràng, đủ bền.

– Dung dịch cố định thường dùng là Formol 10%. Cách pha:

+ Formol: 10 phần
+ Nước sạch: 90 phần.

– Dung dịch cố định ít nhất phải gấp 10 lần thể tích của bệnh phẩm. cố định = 10 Vbệnh phẩm

– Khi gửi phải bao gói cẩn thận, kèm theo phiếu yêu cầu.