Mục đích, ý nghĩa của việc mổ khám gia súc gia cầm?

Mục đích của mổ khám gia súc gia cầm

– Để biết rõ về bệnh, song hiểu một cách toàn diện và bản chất về bệnh là một điều không dễ dàng
– Trong thực tế bệnh xảy ra rất phức tạp:

+ Nhiều con vật mắc cùng một bệnh nhưng do đặc điểm của cá thể và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh khác nhau nên những biểu hiện của những tổn thương không giống nhau.
+ Khi con vật mắc những bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên lại có những biến đổi giống nhau.
+ Trong thực tế, một con vật có thể mắc hai hoặc nhiều bệnh cùng một lúc những biến đổi bệnh lý xảy ra ở cơ thể con vật lúc nào cũng phức tạp.

Ý nghĩa gia súc gia cầm

– Trong lâm sàng thông qua việc mổ khám xác chết có thể nâng cao được nhận thức lý luận về bệnh tật kiểm tra và phát hiện được những sai lầm trong chẩn đoán và chữa trị do đó nâng cao được chất lượng chẩn đoán và chữa trị trong thực tiễn lâm sàng của các bệnh truyền nhiễm và các bệnh KST.

– Đối với bầy đàn của ĐV nhỏ và GC, mổ khám xác là một biện pháp quan trọng để xác định bệnh sớm.

– Mổ khám xác chết là phương pháp chẩn đoán có hiệu quả nhất với chẩn đoán vi sinh vật.

– Những tài liệu mổ khám tích lũy được là những số liệu quý báu cho việc nghiên cứu các bệnh tật.