Các đặc điểm bệnh lý của bệnh bạch lỵ gà? Các đặc điểm bệnh lý đặc trưng có ý nghĩa chẩn đoán của bệnh Bạch lỵ gà?

Đặc điểm bệnh lý của bệnh bạch lỵ gà, Các đặc điểm bệnh lý đặc trưng có ý nghĩa chẩn đoán của bệnh Bạch lỵ gà

a. Triệu chứng bệnh bạch lỵ

*) Bệnh ở gà con:

– Gà nở từ trứng bị nhiễm trùng:

+ Phát bệnh ngay sau khi nở
+ Dính phôi, sát phôi, chết ngạt
+ Ốm yếu, còi cọc

– Gà nhiễm bệnh sau khi nở:

+ Yếu, bụng trễ do lòng đỏ không tiêu
+ Tụ tập thành đám, kêu xao xác
+ Ủ rũ, xù lông, xã cánh
+ Ỉa phân trắng, lông đít bết đầy phân.
+ Chết 2 – 3 ngày sau phát bệnh.

*) Bệnh ở gà lớn:

– Gà gầy yếu ủ rũ, xù lông
– Niêm mạc mào yếm nhợt nhạt

– Gà mái:

+ Bụng trương to do tích nước trong bụng
+ Giảm đẻ, đẻ trứng non, trứng nhỏ như trứng cút
+ Vỏ trứng xù xì, lòng đỏ có thể có sợi máu.

– Gà trống:

+ Ỉa chảy kéo dài
+ Có thể bị chết đột ngột.

b. Bệnh tích bệnh bạch lỵ:

– Bệnh ở gà con:

+ Lòng đỏ không tiêu: màu vàng xám, mùi thối
+ Lách: sưng gấp 2 – 3 lần.
+ Ruột: tụ máu, xuất huyết.

– Bệnh tích ở gà lớn:

+ Gan sưng, bở, có nhiều điểm hoại tử trên bề mặt
+ Xoang bao tim tích nước, cơ tim bị hoại tử điểm
+ Trứng non méo mó, viêm dính trong xoang bụng.